Oferta

Oferta w zakresie prowadzenia ksiąg:

 • ewidencja w zakresie pełnej księgowości
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • karta podatkowa
 • deklaracje podatkowe PIT, VAT
 • rozrachunki z kontrahentami, obsługa należności i zobowiązań
 • rozliczanie różnic kursowych
 • prowadzenie magazynów towarów, materiałów, wyrobów gotowych
 • fakturowanie sprzedaży
 • rejestry VAT
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

  Oferta w zakresie kadr i płac:

 • listy płac
 • deklaracje ZUS
 • obsługa programu Płatnik
 • obliczanie zajęć komorniczych
 • ewidencja czasu pracy
 • urlopy pracownicze
 • akta osobowe pracowników
 • zagadnienia związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego

  Pozostałe

 • wnioski kredytowe
 • formularze GUS
 • sporządzanie dokumentacji przy zakładaniu działalności gospodarczej